องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2557

    รายละเอียดข่าว

งบการเงินเดือนกรกฎาคม 2557  ประกอบด้วย
งบทดลอง
งบรับฝาก
รายงานรับจ่ายเงินสด
รายละเอียดรายรับประกอบงบทดลอง

    เอกสารประกอบ งบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ส.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ