องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานผลการจัดเก็บรายได้งวดที่ 1/2557

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการจัดเก็บรายได้ งวดที่ 1/2557 (ตั้งแต่ตุลาคม 2556-มีนาคม 2557) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    เอกสารประกอบ รายงานผลการจัดเก็บรายได้งวดที่ 1/2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ