องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


รายงานผลการจัดเก็บรายได้งวดที่ 1/2557

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการจัดเก็บรายได้งวดที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 - มีนาคม 2557)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

    เอกสารประกอบ รายงานผลการจัดเก็บรายได้งวดที่ 1/2557
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 เม.ย. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ