องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


ยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

    รายละเอียดข่าว

รายงานยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
เพื่อตั้งยอดลูกหนี้ยกไปปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อดำเนินการติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บต่อไป

    เอกสารประกอบ ยอดลูกหนี้ภาษีค้างชำระประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ