องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 - 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ