องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (สวนสัตน์นครราชส

    รายละเอียดข่าว

           ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ท่าจะหลุง จัดทำโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างทัศนศึกษานอกสถานที่ ในวันที่  16  มกราคม  2558 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวนเด็ก 80 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้นวัตกรรมระดับปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขจากประสบการณ์และสถานที่จริง

    เอกสารประกอบ

โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (สวนสัตน์นครราชส
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ