องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


โครงการส่งเสริคุณธรรมจริยธรรม

    รายละเอียดข่าว

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขี้ตุ่น ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนอกสถานที่ ณ สำนักสงฆ์วิสิทธิดำรงธรรม หมู่ 7 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่22เมษายน 2558เวลา09.00 น.เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงได้รับการพัฒนาในทุกด้าน และเป็นการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอนให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อส่งเสริมปลูกฟังให้เด็กได้มีคุณธรรมจริยธรรม และรู้จักการทำบุญตักบาตร ที่ปฏิบัติกันมาทุกยุคทุกสมัย จึงสมควรปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้รับรู้แต่วัยเยาว์

    เอกสารประกอบ โครงการส่งเสริคุณธรรมจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 เม.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ