องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังให

    รายละเอียดข่าว

        ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง    กำหนดจัดพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี  เพื่อจัดสร้างสถานที่รับประทานอาหารสำหรับเด็กเล็ก, พิธีทำบุญเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังใหม่)  พร้อมทั้งจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี  2559  ในวันศุกร์ที่  8  มกราคม  2559  เวลา  08.00 น.เป็นต้นไป  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  เพื่อความเป็นสิริมงคลและประชาสัมพันธ์การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างเป็นทางการ เพื่อให้เด็กเล็ก  ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและประชาชนในตำบลท่าจะหลุงได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
        องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านช่วยประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านของท่านได้รับทราบและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน  


    เอกสารประกอบ ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังให
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ