องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน


งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ขอประชาสัมพันธ์งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ซึ่งเป็นการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ

งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ