องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


รายงานยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันย

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ขอรายงานยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558  รายละเอียดปรากฎตามเอกสารท้ายนี้

    เอกสารประกอบ รายงานยอดลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ ณ 30 กันย
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ