องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติงาน


ผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่ายเปรียบเทียบ ปีงบป

    รายละเอียดข่าว

  กองคลังขอรายงานผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่าย เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ในรูปของแผนภูมิ และเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาในปีถัดไป

    เอกสารประกอบ ผลการปฏิบัติงานด้านรายรับ-รายจ่ายเปรียบเทียบ ปีงบป
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ