องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


การติดป้ายประชาสัมพันธ์

    รายละเอียดข่าว

คณะกรรมการปกปักพื้นที่ป่า และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.ตำบลท่าจะหลุง) 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ การติดป้ายประชาสัมพันธ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ