องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ปี 2559

    รายละเอียดข่าว

     ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชค จังหวัดนครราชสีมา 
ได้จัดทำโครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้ถึงพฤติกรรมของลูกในระหว่างเรียนอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูได้ทราบถึงสภาพพื้นฐานทางครอบครัวของเด็กและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้ปกครองและครู 

    เอกสารประกอบ โครงการเยี่ยมบ้านเด็กเล็ก ปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ