องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


การดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยวันที่ 13 พฤษภาคม  2559  คณะ่ทำงานและเจ้าหน้าที่ได้สำรวจพืั้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์ (่ป่าทำเล) พื้นที่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 6 เพื่อสำรวจพื้นที่และขอบเขตพื้นที่ป่า 

    เอกสารประกอบ การดำเนินงานสำรวจพื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ