องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2558 - 2560) ปรับปรุงฉบับท

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (2558 - 2560) ปรับปรุงฉบับท
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ