องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) กิจก

    รายละเอียดข่าว

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา)  ร่วมกับวัดบ้านขี้ตุ่น โรงเรียบบ้านขี้ตุ่น (แหล่งจะหลุง) โดยนำเด็กเล็ก จำนวน 79 คน ไปเวียนเทียน  ในวันที่ 19  พฤษภาคม  2559  ณ วัดบ้านขี้ตุ่น ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา     เอกสารประกอบ

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) กิจก
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ