องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ


นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ