องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ


นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ