องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.


ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านสุขภาพ เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าจะหลุง

    เอกสารประกอบ ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจก
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ