องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการซ่อมแซมแอสฟัสติกคอนกรีตฯ สายขี้ตุ่น - หนองส

    รายละเอียดข่าว

โครงการซ่อมแซมแอสฟัสติกคอนกรีตบนผิวจราจรคอนกรีต
สายขี้ตุ่น - หนองสมอ (ช่วงบริเวณที่ดินนายมี  ม่วงพะเนาว์  ถึงลำชงโค)
ต.ท่าจะหลุง  อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา

ราคากลาง  3,000,000.-  บาท  (สามล้านบาทถ้วน)


    เอกสารประกอบ

โครงการซ่อมแซมแอสฟัสติกคอนกรีตฯ สายขี้ตุ่น - หนองส
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ