องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนพัฒนาสามปี (2560 -2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ