องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


แผนัฒนาสามปี (2560 -2562) ปรับปรุงฉบับที่ 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ แผนัฒนาสามปี (2560 -2562) ปรับปรุงฉบับที่ 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ