องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จำนวน 3 โครงการ
รายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ