องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ