องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  มาให้ทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ