องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและสมรรถนะ


คำสั่งปฏิบัติงาน กองช่าง

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

    เอกสารประกอบ คำสั่งปฏิบัติงาน กองช่าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ