องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการซ่อมแซมถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จำนวน 5 โครงการ  1.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายไปอ่างหิน หมู่ที่ 7) 2.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเลียบมูล หมู่ที่ 9) 3.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายโปร่งตาคลอง หมู่ที่ 10) 4.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายหนองเต็ง-บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 10) และ 5.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายเลียบมูล หมู่ที่ 5) ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท่้ายประกาศนี้
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ

โครงการซ่อมแซมถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ