องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต


การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการออกข้อกำหนดและแนวทาง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการออกข้อกำหนดและแนวทาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ