องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การป้องกันการทุจริต


คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ