องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มี.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ