องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ