องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนพัฒนา 3 ปี


ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ