องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง


ประกาศแผนอัตรากำลัง ปี 2561

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ขอประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 -2563  ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประกาศแผนอัตรากำลัง ปี 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ต.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ