องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าจะหลุง


กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เด็ก ศพด.ท่าจะหลุง

    รายละเอียดข่าว

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าจะหลุง ออกตรวจสุขภาพช่องปากและฟันเด็ก  เมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2562

    เอกสารประกอบ กิจกรรมตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน เด็ก ศพด.ท่าจะหลุง
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ