องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562

    รายละเอียดข่าว

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ สขร.1) งวดเดือนมิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ขอประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ