องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน


ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา  ขอประชาสัมพันธ์รายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ข้อมูลรายรับ -รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ