องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 รายละเอีียดปรากฎตามเอกสารแนบท้่ายนี้

    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ