องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการก่่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายคลองจานเอน

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ โครงการก่่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 (สายคลองจานเอน
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ