องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้

    รายละเอียดข่าว

ขอประชาสัมพันธ์ราคากลาง รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้่ายนี้

    เอกสารประกอบ โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (บ้
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ