องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


งานก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (จากบริเวณมุมโรงเรียนบ้านข

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงจะดำเนินการจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอีดได้ที่ www.gprocurment.go.th จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน


    เอกสารประกอบ งานก่อสร้างถนน คสล. ม.2 (จากบริเวณมุมโรงเรียนบ้านข
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ