องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


งานก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 (สายคลองจานเอน)

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริเหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  จะดำเนินการจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ งานก่อสร้างถนนลูกรัง ม.3 (สายคลองจานเอน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ