องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 (จากที่นายโม นัดกระโทก ถึงที่ดินบริษัทสวนป่าสุรสิทธิ์ จำกัด แยกป่าทำเล) ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ขนาด/ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,300.00 เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 13,200.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราวและถาวร จำนวนละ 1 ป้าย ตามรายละเอียดแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุงกำหนด เป็นจำนวนเงิน 1,990,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ