องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 10

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง  ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกั    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานถนน หมู่ที่ 10
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ