องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานวางท่อ หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5 (จากท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ 5 บริเวณที่ดินนายเอกภูมิ จิตต์เจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย ถอยกระโทก) ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานวางท่อ หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ