องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
การเปิดเผยราคากลาง


ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานเพิ่มหัวจ่าย หมู่ที่ 6

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางงานเพิ่มหัวจ่ายน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานเพิ่มหัวจ่าย หมู่ที่ 6
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ