องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ (จากที่นายโม นัดกระโทก ถึงที่ดินบริษัทสวนป่าสุรสิทธิ จำกัดถึงแยกป่าทำเล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ