องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ (บริเวณที่ดินตาเสม พูนกระโทก ถึงที่ดินนางวารี นัดกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 10
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ