องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๕ (จากท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองกก หมู่ที่ ๕ บริเวณที่ดินนายเอกภูมิ จิตต์เจริญธรรม ถึงที่ดินนายวรรณชัย ถอยกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 5
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ