องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๙ (จากท่อเมนเดิมชลประทาน ถึงที่ดินนางดอกไม้ พิงกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดแนบท้ายนี้

    เอกสารประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 9
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ