องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา : www.thajalung.go.th
 
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน


ติดตามประเมินผลแผน 2563 ไตรมาส 1

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ติดตามประเมินผลแผน 2563 ไตรมาส 1
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ